İki noktayı açıklığa kavuşturma

Birdenbire durdu.
Acaba bugüne dek,
Yanlış yöne dönmüş,
Olabilir miydi?

Birdenbire baktı.
Acaba burada tek,
Yalnız yare dönmüş,
Ölebilir miydi?