iki damla denize bir katkı sağlarmış gibi

Buradan bakınca uzak ne kadar da aşk
Gariplikte bir ben görüyorum suya bakınca
Rüyalarıma kayıtsız şartsız teslim olarak
Gözlerimi kapıyorum iki damla akınca