graham’ı belli ki hakkıyla bilememişiz

Kaç yıldır?
Ben arayayım.
Sen kaç.
Yıldır beni.
Arama.
Fakat bebeğim,
Ben sandığın gibi
Kolay yılmam.
Bil.
-Yılmaz-